Absinth

Thujon

Thujon je éterický olej, který se přirozeně vyskytuje v mnoha rostlinách, jako například šalvěj, koriandr nebo estragon. Pelyněk pravý (Artemisia absinthium L.), který obsahuje zvláště velké množství tohoto oleje, je hlavní ingrediencí při výrobě absinthu.

Mnoho nezávislých studií potvrdilo teorii, že odhad obsahu thujonu v absinthu byl dříve silně nadhodnocený. Na základě v současnosti dostupných důkazů nemohla koncentrace thujonu v absinthu před zákazem a v moderním absinthu způsobovat nežádoucí zdravotní následky kromě těch, se kterými se setkáváme při obyčejném alkoholismu. V současnosti se setkáváme s pochybnou snahou výrobců absinthu používat starodávné teorie o absinthismu k cílené marketingové strategii, aby zařadili absinth do sféry legálních drog.

Stránka o thujonu v české Wikipedii momentálně podává jen minimum informací, takže raději zkuste podrobnější německou verzi a nebo tuto stránku na Absinthe Fever (anglicky).

Článek Absinth a jeho psychiatrická reflexe se zabývá kromě jiného chemickými vlastnosti thujonu a jeho efekty na lidský organismus.

Zavádějící reklamy informující o afrodiziačních nebo psychotropních účincích absinthu se pokoušejí obnovit jeho dřívější pověst. Na rozdíl od komerčně vyráběných absinthů s omezeným množstvím thujonu, ohrožuje spotřebitele nekontrolovaný obchod s potencionálně nebezpečnými bylinnými produkty jako jsou absinthové esence, které lze získat přes internet.
Již jsme ohodnotili několik populárních českých absinthů.
Připravujeme více.